Radiationsupport

Radiationsupport is een bedrijf wat u inschakelt voor het ontzorgen van alle zaken met betrekking tot straling. Of het nu gaat om doen van een registratie, een vergunning aanvraag, incident onderzoek, het voorbereiden en begeleiden van grote en kleine projecten, tot het opleiden en instrueren van uw personeel. Radiationsupport heeft ruime ervaring in de industrie die te maken heeft met NORM.

Toegevoegde waarde voor u

Ontbreekt het uw bedrijf aan tijd en know-how om NORM specifieke zaken goed op de rit te krijgen? Dan kunnen wij veel voor u betekenen. Wij gaan in overleg met u en conform de eisen gesteld in de aan u verstrekte vergunning, hulp bieden bij het implementeren van de benodigde maatregelen.

Wij stellen binnen uw bedrijf procedures op voor het verantwoord omgaan met stralingen en zien er op toe dat de procedures nageleefd worden. We stellen jaarrapporten op voor de overheid en begeleiden u met het beheersten van uw afvalstromen.
Tevens kunnen we voor u de rol van CSD (Coördinerend StralingsDeskundige) invullen.
Dit doen wij met een grote transparantie van offerte tot en met uitvoering.

Specialisatie

Onze kracht ligt voornamelijk in de olie en gasindustrie en de geothermie. Hierin hebben we vele jaren ervaring. Kennis van installaties en processen is hierin onze grote kracht. Dit komt van toepassing tijdens het uitvoeren van work-overs op putten, voorbereiden en uitvoeren van o.a. campagnes voor Lloyd’s Register Nederland (Stoomwezen). Het opzetten en uitvoeren van decommissioning van zowel installatie delen als het decommisionen van complete platformen op het gebied van NORM. Het maken van NORM werkplannen en begeleiden van de werkzaamheden.
Dit houdt niet in dat we ons beperken tot deze industrie. Ook houden wij ons bezig met vergunningaanvragen voor transport en (tijdelijke) opslag van gesloten en open bronnen, het verzorgen van vervoersdocumenten, het uitvoeren van controles bij schroothandelaren etc.

Stralingsdeskundige Harrie van Hassel

Als Stralingsbeschermingsdeskundige op het Niveau van Coördinerend Deskundige (voorheen niveau 3) en Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) kan hij u op vele gebieden van dienst zijn.

Harrie is werkzaam geweest in de olie en gaswinning, zowel in de boring als in de productie, onshore en offshore. In deze industrie heeft hij kennis gemaakt met NORM en alle facetten daaromheen. Het veiligstellen van installaties het instrueren van personeel, geven van werkinstructies, toolbox talks, maken van risk assessments en NORM werkplannen. Het coördineren en begeleiden van de werkzaamheden, het opstellen van vervoersdocumenten, monstername etc.
Werkzaam geweest als Offshore Installatie Manager bij een Oil en Gas major, waar mens en milieu de hoogste prioriteit hebben en waar aan de hoogst denkbare veiligheidseisen voldaan moet worden.

 

Radiationsupport
Harrie van Hassel
+ 31 (0) 6 425 22 415